Ngày 02/10/2020, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều giải thưởng, danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quý: 01 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 15 Huân chương Độc lập hạng nhất nhì ba cho các tập thể, đơn vị; 03 tập thể và 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 09 Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Hàng ngàn Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, cơ cở, cùng rất nhiều Huân chương lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng.

Đến dự Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020 -2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP có các đồng chí: Nguyễn Thị Phú Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nguyễn Cảnh Việt, Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo ĐM và PT Doanh nghiệp; Các đồng chí là đại diện các Bộ, Ban, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, các cơ quan báo chí, truyền thông ở Trung ương và Hà Nội.

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động năm 2015 tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX, phát huy truyền thống “lao động cần cù, sáng tạo, kiên cường, dũng cảm”, tập thể CBCNV, sỹ quan, thuyền viên Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, tạo dựng phong trào thi đua rộng khắp và thu được những kết quả đáng khích lệ trên hầu hết các lĩnh vực: Lao động sản xuất kinh doanh, quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản và chuyển giao công nghệ, tổ chức lại sản xuất và quy hoạch phát triển, đáp ứng được yêu cầu của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Năm năm qua, các phong trào thi đua của Tổng công ty đều được triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Tổng công ty và mục tiêu, phương hướng phát triển Tổng công ty.

Hàng năm, Tổng giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã phối hợp tổ chức phát động thi đua từ những ngày đầu của quý I, sơ kết công tác 6 tháng và tổng kết phong trào thi đua cuối năm. Các đơn vị trong Tổng công ty đã bám sát nội dung phát động thi đua để xây dựng và phát động thực hiện đến từng tập thể, cá nhân người lao động nhằm đạt được mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD của đơn vị. Phong trào Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất là phong trào có sức ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty mà đối tượng là tất cả CBCNV, sỹ quan, thuyền viên. Các đề tài, sáng kiến tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc từ thực tế sản xuất như nghiên cứu các cơ chế, chính sách phục vụ quản lý, giải quyết các vấn đề kỹ thuật phục vụ sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và phát triển công ty, bảo vệ môi trường. 5 năm qua, toàn Tổng công ty đã có hơn 2.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa sản xuất với giá trị làm lợi gần 700 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã giành được trong 5 năm qua, một giai đoạn vẫn còn rất khó khăn đối với ngành hàng hải nói chung. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người lao động mà điển hình là các cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban cũng nhấn mạnh, trong giai đoạn sắp tới, bước sang mô hình quản trị mới Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn phát huy những kết quả đã được, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã tuyên dương 12 tập thể và 41 cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, có 15 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng công ty.

Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới, Đại hội Thi đua yêu nước Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP giai đoạn 2020 – 2025 một mặt đã ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc mặt khác đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tiếp theo giai đoạn 2020 – 2025.

(Theo VIMC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây