Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
điện thoại: (+084) 24.38512688

OSTC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

0
  Ngày 15/3/2024, Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC) đã long trọng tổ chức thành công Hội nghị Người...

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

0
Giay uy quyen tham du dai hoi co dong 20 Giay xac nhan tham du DHDCD 2024 Đơn xin ứng cử tv hđqt năm 2024 Đơn...

OSTC TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁN BỘ HƯU TRÍ VÀ MỪNG THỌ...

0
Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn, ngày 26/01/2024, lãnh đạo Công ty đã tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ hưu trí tại...