Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
điện thoại: (+084) 24.38512688
Trang chủ Dịch vụ Cung ứng thuyền viên

Cung ứng thuyền viên

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cung ứng thuyền viên với hệ thống đối tác các công ty nước ngoài lớn ở nhiều quốc gia sẽ mang lại cho người lao động mức lương tốt nhất, giúp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho quốc gia.

Không có bài viết để hiển thị