Dưới đây là Công văn công bố thông tin v/v bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Quý vị cổ đông xin vui lòng click file đính kèm.

Bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.pdf

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây