Dưới đây là Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quý vị cổ đông xin vui lòng lick file đính kèm

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.pdf

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây