Thư mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đính kèm file dưới đây. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng click file đính kèm.

Thư mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.pdf

 Mẫu đơn xin đề cử thành viên HĐQT.doc

Mẫu đơn xin ứng cử thành viên HĐQT.doc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây