DƯỚI ĐÂY LÀ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.pdf

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.pdf

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây