Đó là nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại Hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Cục Hàng hải VN chiều 5/1

Báo cáo tại Hội nghị, Phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Bùi Thiên Thu cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ GTVT, lãnh đạo Bộ GTVT, sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động, Cục Hàng hải Việt Nam đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2017.

Theo đó, công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, đề án được quan tâm, chú trọng, đặc biệt đã hoàn thành 100% văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Hàng hải năm 2015 và đã đảm bảo triển khai đồng bộ khi Bộ luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2017. Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả như việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam và thủ tục điện tử cho tàu thuyền trên Cổng thông tin một của Quốc gia.

“Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường, đã phát hiện và kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện những bất cập, xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hàng hải”, Phó cục trưởng cho biết.

Đồng thời, công tác đối thoại với người dân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải được quan tâm triển khai quyết liệt, công tác phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước được trú trọng nâng cao.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, trong năm 2017, Cục Hàng hải VN vẫn còn một số tồn tại, khó khăn. Cụ thể, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật mặc dù đã được triển khai tích cực, kịp thời; tuy nhiên, vẫn có những văn bản quy phạm pháp luật phải lùi tiến độ xây dựng. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại một số địa phương chưa đồng bộ, việc kết nối giữa cảng biển với đường sắt, đường bộ còn bất cập, sự liên kết giữa các loại hình vận tải chưa tốt, vai trò của phương thức vận tải biển chưa được phát huy tương xứng với tiềm năng. Thủ tục về công tác bảo vệ môi trường dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cũng như công tác bảo đảm an toàn an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường tại vùng nước cảng biển. Công tác giải ngân kinh phí dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải không đạt kế hoạch giao, do thủ tục triển khai chậm…

Báo cáo tại Hội nghị, Phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Bùi Thiên Thu cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện, quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ GTVT, lãnh đạo Bộ GTVT, sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động, Cục Hàng hải Việt Nam đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2017.

Theo đó, công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, đề án được quan tâm, chú trọng, đặc biệt đã hoàn thành 100% văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Hàng hải năm 2015 và đã đảm bảo triển khai đồng bộ khi Bộ luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2017. Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả như việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam và thủ tục điện tử cho tàu thuyền trên Cổng thông tin một của Quốc gia.

“Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường, đã phát hiện và kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện những bất cập, xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hàng hải”, Phó cục trưởng cho biết.

Đồng thời, công tác đối thoại với người dân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải được quan tâm triển khai quyết liệt, công tác phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước được trú trọng nâng cao.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, trong năm 2017, Cục Hàng hải VN vẫn còn một số tồn tại, khó khăn. Cụ thể, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật mặc dù đã được triển khai tích cực, kịp thời; tuy nhiên, vẫn có những văn bản quy phạm pháp luật phải lùi tiến độ xây dựng. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại một số địa phương chưa đồng bộ, việc kết nối giữa cảng biển với đường sắt, đường bộ còn bất cập, sự liên kết giữa các loại hình vận tải chưa tốt, vai trò của phương thức vận tải biển chưa được phát huy tương xứng với tiềm năng. Thủ tục về công tác bảo vệ môi trường dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án cũng như công tác bảo đảm an toàn an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường tại vùng nước cảng biển. Công tác giải ngân kinh phí dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải không đạt kế hoạch giao, do thủ tục triển khai chậm…

 (Theo Tạp chí Giao thông)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây