Dưới đây là bản báo cáo tài chính quý I năm 2018 của Công ty. Đề nghị quý cổ đông vui lòng click file đính kèm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018.pdf

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2018.PDF

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây