Chiến lược ban đầu về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu biển với tầm nhìn nhằm giảm và loại bỏ phát thải khí nhà kính từ hoạt động vận tải biển quốc tế càng sớm càng tốt trong thế kỷ này đã được Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển (MEPC) IMO thông qua trong phiên họp thứ 72 diễn ra từ ngày 9-13/4/2018 tại Trụ sở IMO ở London, Vương quốc Anh. Cuộc họp có sự tham dự của hơn 100 quốc gia thành viên IMO.

Tầm nhìn của Chiến lược khung thể hiện rõ cam kết của IMO trong việc giảm phát thải khí nhà kính từ vận tải biển quốc tế được coi như là một vấn đề cấp bách và để loại bỏ hoàn toàn phát thải khí nhà kính từ vận tải biển quốc tế. Chiến lược ban đầu thể hiện khuôn khổ cho các quốc gia thành viên và tầm nhìn tương lai cho ngành vận tải biển quốc tế.

Theo “mức độ tham vọng” đã được xác định, chiến lược ban đầu đưa ra trong giai đoạn đến 2050 giảm tổng phát thải GHG từ vận tải biển quốc tế cần đạt được đỉnh điểm càng sớm càng tốt và giảm tổng phát thải khí nhà kính hàng năm ít nhất là 50% so với năm 2008, đồng thời theo đuổi những nỗ lực nhằm loại bỏ hoàn toàn phát thải khí nhà kính từ ngành vận tải biển quốc tế.
Chiến lược ban đầu xác định mức độ tham vọng cho ngành vận tải biển quốc tế đã lưu ý đến việc đổi mới công nghệ và giới thiệu toàn cầu các nhiên liệu và nguồn năng lượng thay thế cho vận chuyển quốc tế sẽ là một phần không thể thiếu để đạt được tham vọng chung. Các đánh giá phải tính đến các ước tính về khí thải, các phương án giảm phát thải đối với ngành vận tải biển quốc tế và các báo cáo của Uỷ ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC). Mức độ tham vọng được đề cập tại chiến lược ban đầu như sau:

– Hàm lượng cacbon của tàu giảm xuống thông qua việc thực hiện các giai đoạn tiếp theo của chỉ số thiết kế hiệu suất năng lượng (EEDI) cho các tàu mới
Để xem xét với mục đích tăng cường các yêu cầu thiết kế năng lượng hiệu quả cho tàu với tỷ lệ cải thiện cho mỗi giai đoạn được xác định cho từng loại tàu, nếu thích hợp;

Giảm hàm lượng cacbon từ vận tải biển quốc tế
Để giảm lượng phát thải CO2 cho mỗi công vận tải, trung bình đối với vận tải quốc tế, ít nhất 40% vào năm 2030, theo đuổi nỗ lực hướng đến 70% vào năm 2050 so với năm 2008;

Phát thải GHG từ vận tải biển quốc tế đến đỉnh điểm và loại bỏ hoàn toàn
Để tối đa hóa lượng giảm phát thải khí nhà kính từ vận tải biển quốc tế và giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính hàng năm ít nhất là 50% vào năm 2050 so với năm 2008 trong khi theo đuổi các nỗ lực nhằm loại bỏ hoàn toàn theo yêu cầu được đề cập trong Tầm nhìn được coi như là một cách thức giảm khí thải CO2 phù hợp với các mục tiêu về nhiệt độ của Hiệp định Paris.

Chiến lược đã đưa ra các nguyên tắc hướng dẫn, các biện pháp ngắn hạn, trung và dài hạn với thời hạn và những tác động của chúng đến các quốc gia. Chiến lược cũng xác định các rào cản và các biện pháp hỗ trợ bao gồm xây dựng năng lực, hợp tác kỹ thuật và nghiên cứu và phát triển (R&D).
Theo “Lộ trình” được các nước thành viên IMO thông qua vào năm 2016 tại MEPC 70, chiến lược ban đầu sẽ được điều chỉnh vào năm 2023.

Cũng tại phiên họp MEPC 72, Uỷ ban Bảo vệ Môi trường Biển đã nhất trí tổ chức cuộc họp liên ngành lần thứ tư của Nhóm công tác về Giảm phát thải GHG từ các tàu biển trong năm 2018. Nhóm công tác này sẽ được giao nhiệm vụ xây dựng các hành động để triển khai Chiến lược ban đầu; tiếp tục xem xét việc giảm phát thải GHG từ các tàu biển để tư vấn cho Ủy ban và báo cáo lên phiên họp tiếp theo của MEPC (MEPC 73), diễn ra từ ngày 22-26 tháng 10 năm 2018.

IMO đã thông qua các biện pháp bắt buộc toàn cầu để giải quyết vấn đề giảm phát thải GHG từ các tàu đồng thời cũng đang thực hiện các dự án hợp tác kỹ thuật toàn cầu để hỗ trợ năng lực của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển để thực hiện và hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong ngành vận tải biển.

(Theo Vinalines)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây