Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông xin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xin vui lòng lick file đính kèm dưới đây:

/Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây