Thư mời họp và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đính kèm file dưới đây. Xin Quý cổ đông vui lòng click file đính kèm.

Trân trọng!

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.pdf

Giấy ủy quyền 2020.doc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây