Dưới đây là bản công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

         Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Công bố thông tin về ngày đang ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.PDF

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây