NOS CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (file đính kèm)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.pdf

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 2022.pdf

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây