Dưới đây là Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Quý cổ đông vui lòng click file đính kèm:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.pdf

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.pd

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây