DƯỚI ĐÂY LÀ BẢN bÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

/Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2018 .pdf

/Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018.pdf

/Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018.pdf

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây