Dưới đây là Báo cáo tài chính bán niên năm 2019, Quý vị vui lòng click file đính kèm

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019.pdf

Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2019.pdf

Công văn giải trình liên quan đến Báo cái tài chính bán niên năm 2019.pdf

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây