Thứ Bảy, Tháng Năm 25, 2024
điện thoại: (+084) 24.38512688

Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông
Là một trong những công ty cung cấp dịch vụ vận tải biển uy tín, hiệu quả hàng đầu Việt Nam.

Về chúng tôi

HOTLINE 24/7

Điện thoại:

(+084)243.851.2688

Thời gian:

Mon - Sat: 08:00 - 17:00

E-mail:

[email protected]

© 2018 PhuongDong Company. All rights reserved.