Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 024.38512688
Ngôn ngữ Tiếng Việt Ngôn ngữ Tiếng Anh

Kết quả kinh doanh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020

Đăng lúc 11:23:26 Ngày 26/03/2021 | 688

Dưới đây là Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2020

Đăng lúc 15:21:24 Ngày 28/07/2020 | 1104

Dưới đây là Báo cáo tài chính quý II năm 2020

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019

Đăng lúc 16:29:26 Ngày 26/04/2019 | 1835

Dưới đây là Bản Báo cáo tài chính quý I năm 2019 của Công ty (xin vui lòng click file đính kèm)

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2018

Đăng lúc 11:05:46 Ngày 30/10/2018 | 1331

Dưới đây là báo cáo tài chính quý 3 năm 2018

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2018

Đăng lúc 09:19:44 Ngày 31/08/2018 | 1154

Dưới đây là bản báo cáo tài chính bán niên năm 2018

 

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018

Đăng lúc 09:00:07 Ngày 27/07/2018 | 1018

Dưới đây là bản Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Đăng lúc 15:20:43 Ngày 30/01/2018 | 1400

Dưới đây là Báo cáo tài chính năm 2017 (trước kiểm toán)

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2017

Đăng lúc 15:22:06 Ngày 30/10/2017 | 1497

Dưới đây là bản báo cáo tài chính quý III năm 2017. 

 

Đọc thêm

Báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ của Công ty

Báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ của Công ty

Đăng lúc 09:29:24 Ngày 28/08/2017 | 1260

Công ty công bố bản báo cáo tài chính bán niên năm 2017 với file đính kèm

Đọc thêm