Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 024.38512688
Ngôn ngữ Tiếng Việt Ngôn ngữ Tiếng Anh

Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

Đăng lúc 11:29:43 Ngày 16/03/2018 | 28

       Dưới đây là bản công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

       Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Đọc thêm

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Đăng lúc 08:39:49 Ngày 12/01/2018 | 149

Dưới đây là bản công bố thông tin về Quản trị công ty năm 2017

Đọc thêm

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  QUÝ II NĂM 2017

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2017

Đăng lúc 09:21:10 Ngày 25/07/2017 | 212

NOS công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN (V/v Thay đổi tên miền Website và địa chỉ email của Công ty)

CÔNG BỐ THÔNG TIN (V/v Thay đổi tên miền Website và địa chỉ email của Công ty)

Đăng lúc 10:39:22 Ngày 05/07/2017 | 345

Dưới đây là bản công bố thông tin

Đọc thêm