Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 024.38512688
Ngôn ngữ Tiếng Việt Ngôn ngữ Tiếng Anh

Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BCTC BÁN NIÊN VÀ BCTC NĂM 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BCTC BÁN NIÊN VÀ BCTC NĂM 2018

Đăng lúc 14:51:51 Ngày 10/08/2018 | 60

Dưới đây là Công văn công bố thông tin V/v đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2018 

Đọc thêm

BIÊN BẢN VÀ NGỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BIÊN BẢN VÀ NGỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đăng lúc 14:20:12 Ngày 25/05/2018 | 195

Dưới đây là Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Quý cổ đông vui lòng click file đính kèm:

Đọc thêm

THÔNG BÁO V/V MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THÔNG BÁO V/V MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đăng lúc 13:36:11 Ngày 09/05/2018 | 203

THÔNG BÁO (V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Đọc thêm

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Đăng lúc 15:59:39 Ngày 27/04/2018 | 257

Dưới đây là bản báo cáo tài chính quý I năm 2018 của Công ty. Đề nghị quý cổ đông vui lòng click file đính kèm

Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đăng lúc 15:48:25 Ngày 20/04/2018 | 244

Dưới đây là bản báo cáo thường niên năm 2017. Kính đề nghị quý cổ đông click file đính kèm

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017

Đăng lúc 16:23:02 Ngày 03/04/2018 | 299

Dưới đây là bản Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, đề nghị quý cổ đông vui lòng click file đính kèm:

Đọc thêm

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Đăng lúc 13:21:38 Ngày 21/03/2018 | 262

Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

Đăng lúc 11:29:43 Ngày 16/03/2018 | 264

       Dưới đây là bản công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

       Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Đọc thêm

GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Đăng lúc 09:12:28 Ngày 01/02/2018 | 127

Dưới đây là Công văn chấp thuận việc gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính của Công ty năm 2018

Đọc thêm

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Đăng lúc 08:39:49 Ngày 12/01/2018 | 403

Dưới đây là bản công bố thông tin về Quản trị công ty năm 2017

Đọc thêm

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  QUÝ II NĂM 2017

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2017

Đăng lúc 09:21:10 Ngày 25/07/2017 | 345

NOS công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN (V/v Thay đổi tên miền Website và địa chỉ email của Công ty)

CÔNG BỐ THÔNG TIN (V/v Thay đổi tên miền Website và địa chỉ email của Công ty)

Đăng lúc 10:39:22 Ngày 05/07/2017 | 616

Dưới đây là bản công bố thông tin

Đọc thêm