Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 024.38512688
Ngôn ngữ Tiếng Việt Ngôn ngữ Tiếng Anh

Công bố thông tin

THÔNG BÁO V/V MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÔNG BÁO V/V MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đăng lúc 08:42:16 Ngày 07/05/2019 | 69

Thư mời họp và tài liệu Đại hội được đính kèm dưới đây. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng click file đính kèm.

Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đăng lúc 15:09:35 Ngày 16/04/2019 | 106

DƯỚI ĐÂY LÀ BẢN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đọc thêm

THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Đăng lúc 16:42:49 Ngày 27/03/2019 | 37

DƯỚI ĐÂY LÀ THÔNG BÁO CỦA VSD VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Đọc thêm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đăng lúc 15:15:32 Ngày 20/03/2019 | 228

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đọc thêm

BẢO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

BẢO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Đăng lúc 15:08:15 Ngày 19/03/2019 | 136

Dưới đây là Bản báo cáo tài chính năm 2018

Đọc thêm

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Đăng lúc 16:30:00 Ngày 18/03/2019 | 8

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Đọc thêm

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN GIA HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN GIA HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Đăng lúc 11:05:10 Ngày 13/02/2019 | 329

Dưới đây là công văn chấp thuận gia hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2019

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

Đăng lúc 16:16:33 Ngày 31/01/2019 | 77

DƯỚI ĐÂY LÀ BẢN bÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

Đọc thêm

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Đăng lúc 14:09:03 Ngày 14/01/2019 | 181

Dưới đây là bản Báo cáo quản trị năm 2018

Đọc thêm

CÔNG BỐ V/V ĐÍNH CHÍNH BIỂU MẪU KQSXKD TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2018

CÔNG BỐ V/V ĐÍNH CHÍNH BIỂU MẪU KQSXKD TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2018

Đăng lúc 10:40:18 Ngày 20/11/2018 | 230

Dưới đây là Công văn công bố đính chính biểu mẫu KQSXKD tại báo cáo tài chính 9 tháng năm 2018.

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT

Đăng lúc 14:40:49 Ngày 29/10/2018 | 295

Dưới đây là bản công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Mai Tiến Khanh

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ ĐỐI VỚI ÔNG MAI TIẾN KHANH -PTGĐ

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ ĐỐI VỚI ÔNG MAI TIẾN KHANH -PTGĐ

Đăng lúc 14:23:09 Ngày 15/10/2018 | 335

Dưới đây là bản công bố thông tin về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đối với ông Mai Tiến Khanh - Phó Tống giám đốc Công ty.

Đọc thêm