Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 024.38512688
Ngôn ngữ Tiếng Việt Ngôn ngữ Tiếng Anh

Công bố thông tin

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2020

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2020

Đăng lúc 15:25:08 Ngày 03/09/2020 | 108

Dưới đây là Công văn giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Đăng lúc 17:09:36 Ngày 28/08/2020 | 152

Dưới đây là Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2020

 

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Đăng lúc 15:52:34 Ngày 28/07/2020 | 190

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN (V/v Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

CÔNG BỐ THÔNG TIN (V/v Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

Đăng lúc 16:13:57 Ngày 20/07/2020 | 277

CÔNG BỐ THÔNG TIN (V/v Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

Đọc thêm

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đăng lúc 17:05:42 Ngày 30/06/2020 | 390

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đọc thêm

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Đăng lúc 17:08:23 Ngày 11/06/2020 | 279

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Đọc thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đăng lúc 16:29:26 Ngày 08/06/2020 | 585

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Đăng lúc 13:58:22 Ngày 01/06/2020 | 279

Dưới đây là bản công bố thông tin thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty

 

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SƯ

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SƯ

Đăng lúc 16:26:07 Ngày 28/05/2020 | 297

Dưới đây là bản công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SƯ

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THAY ĐỔI NHÂN SƯ

Đăng lúc 16:25:57 Ngày 28/05/2020 | 175

Dưới đây là bản công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Đăng lúc 11:14:09 Ngày 19/05/2020 | 326

Dưới đây là công bố thông tin về việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Trần Quang Toàn - Phó Tổng giám đốc

Đọc thêm

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đăng lúc 16:07:29 Ngày 11/05/2020 | 280

Dưới đây là bản công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đọc thêm