Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 024.38512688
Ngôn ngữ Tiếng Việt Ngôn ngữ Tiếng Anh

Công bố thông tin

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019

Đăng lúc 10:40:36 Ngày 22/01/2020 | 1

Dưới đây là bản Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

 

Đọc thêm

CÔNG VĂN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC NĂM 2020

CÔNG VĂN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC NĂM 2020

Đăng lúc 16:39:02 Ngày 13/01/2020 | 51

Dưới đây là Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2020  

Đọc thêm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Đăng lúc 14:18:48 Ngày 09/01/2020 | 35

Dưới đây là Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước 6 tháng cuối năm 2019

 

Đọc thêm

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Đăng lúc 14:14:43 Ngày 09/01/2020 | 40

Dưới đây là Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2019

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2019

Đăng lúc 16:53:14 Ngày 30/10/2019 | 350

Dưới đây là Báo cáo tài chính quý III năm 2019

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2019

Đăng lúc 11:21:00 Ngày 30/08/2019 | 585

Dưới đây là Báo cáo tài chính bán niên năm 2019, Quý vị vui lòng click file đính kèm

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019

Đăng lúc 15:30:50 Ngày 31/07/2019 | 604

Dưới đây là Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Đọc thêm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Đăng lúc 15:40:32 Ngày 25/07/2019 | 432

Dưới đây là Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KÝ HỢP ĐÒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KÝ HỢP ĐÒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2019

Đăng lúc 11:41:45 Ngày 18/07/2019 | 230

Dưới đây là Thông báo  công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chình năm 2019

Đọc thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN MỚI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN MỚI

Đăng lúc 11:17:21 Ngày 21/06/2019 | 226

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN MỚI

Đọc thêm

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đăng lúc 15:32:48 Ngày 28/05/2019 | 499

DƯỚI ĐÂY LÀ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đọc thêm

THÔNG BÁO V/V MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THÔNG BÁO V/V MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đăng lúc 08:42:16 Ngày 07/05/2019 | 566

Thư mời họp và tài liệu Đại hội được đính kèm dưới đây. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng click file đính kèm.

Đọc thêm