Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 024.38512688
Ngôn ngữ Tiếng Việt Ngôn ngữ Tiếng Anh

Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ NGÀY CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ NGÀY CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đăng lúc 14:37:42 Ngày 19/03/2020 | 280

Dưới đây là bảng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

Đọc thêm

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2019

Đăng lúc 10:40:36 Ngày 22/01/2020 | 215

Dưới đây là bản Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

 

Đọc thêm

CÔNG VĂN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC NĂM 2020

CÔNG VĂN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC NĂM 2020

Đăng lúc 16:39:02 Ngày 13/01/2020 | 337

Dưới đây là Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2020  

Đọc thêm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Đăng lúc 14:18:48 Ngày 09/01/2020 | 225

Dưới đây là Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước 6 tháng cuối năm 2019

 

Đọc thêm

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Đăng lúc 14:14:43 Ngày 09/01/2020 | 222

Dưới đây là Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2019

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2019

Đăng lúc 16:53:14 Ngày 30/10/2019 | 558

Dưới đây là Báo cáo tài chính quý III năm 2019

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2019

Đăng lúc 11:21:00 Ngày 30/08/2019 | 763

Dưới đây là Báo cáo tài chính bán niên năm 2019, Quý vị vui lòng click file đính kèm

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019

Đăng lúc 15:30:50 Ngày 31/07/2019 | 831

Dưới đây là Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Đọc thêm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Đăng lúc 15:40:32 Ngày 25/07/2019 | 659

Dưới đây là Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KÝ HỢP ĐÒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KÝ HỢP ĐÒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2019

Đăng lúc 11:41:45 Ngày 18/07/2019 | 404

Dưới đây là Thông báo  công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chình năm 2019

Đọc thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN MỚI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN MỚI

Đăng lúc 11:17:21 Ngày 21/06/2019 | 405

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN MỚI

Đọc thêm

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đăng lúc 15:32:48 Ngày 28/05/2019 | 668

DƯỚI ĐÂY LÀ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Đọc thêm