Địa chỉ: số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 024.38512688
Ngôn ngữ Tiếng Việt Ngôn ngữ Tiếng Anh

Công bố thông tin

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Đăng lúc 16:30:00 Ngày 18/03/2019 | 118

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Đọc thêm

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN GIA HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN GIA HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Đăng lúc 11:05:10 Ngày 13/02/2019 | 589

Dưới đây là công văn chấp thuận gia hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2019

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

Đăng lúc 16:16:33 Ngày 31/01/2019 | 237

DƯỚI ĐÂY LÀ BẢN bÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

Đọc thêm

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Đăng lúc 14:09:03 Ngày 14/01/2019 | 343

Dưới đây là bản Báo cáo quản trị năm 2018

Đọc thêm

CÔNG BỐ V/V ĐÍNH CHÍNH BIỂU MẪU KQSXKD TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2018

CÔNG BỐ V/V ĐÍNH CHÍNH BIỂU MẪU KQSXKD TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2018

Đăng lúc 10:40:18 Ngày 20/11/2018 | 412

Dưới đây là Công văn công bố đính chính biểu mẫu KQSXKD tại báo cáo tài chính 9 tháng năm 2018.

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT

Đăng lúc 14:40:49 Ngày 29/10/2018 | 463

Dưới đây là bản công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Mai Tiến Khanh

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ ĐỐI VỚI ÔNG MAI TIẾN KHANH -PTGĐ

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ ĐỐI VỚI ÔNG MAI TIẾN KHANH -PTGĐ

Đăng lúc 14:23:09 Ngày 15/10/2018 | 494

Dưới đây là bản công bố thông tin về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đối với ông Mai Tiến Khanh - Phó Tống giám đốc Công ty.

Đọc thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BCTC BÁN NIÊN VÀ BCTC NĂM 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BCTC BÁN NIÊN VÀ BCTC NĂM 2018

Đăng lúc 14:51:51 Ngày 10/08/2018 | 452

Dưới đây là Công văn công bố thông tin V/v đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và BCTC năm 2018 

Đọc thêm

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đăng lúc 14:20:12 Ngày 25/05/2018 | 722

Dưới đây là Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Quý cổ đông vui lòng click file đính kèm:

Đọc thêm

THÔNG BÁO V/V MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THÔNG BÁO V/V MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đăng lúc 13:36:11 Ngày 09/05/2018 | 584

THÔNG BÁO (V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Đọc thêm

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Đăng lúc 15:59:39 Ngày 27/04/2018 | 638

Dưới đây là bản báo cáo tài chính quý I năm 2018 của Công ty. Đề nghị quý cổ đông vui lòng click file đính kèm

Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đăng lúc 15:48:25 Ngày 20/04/2018 | 633

Dưới đây là bản báo cáo thường niên năm 2017. Kính đề nghị quý cổ đông click file đính kèm

Đọc thêm